domingo, 8 de noviembre de 2009

Alcublas en el llibre dels fets.


Pagina del LLibre dels fets que documenta el paso de Jaume I por Les Alcubles.

Diferentes autores hacen referencia de ese acontecimiento.
Chronica o comentaris del gloriosissim e
invictissim Rey en Jacme Primer Rey
d'Aragó, de Mallorques e de Valencia
compte de Barcelona e de Montpesler

Marian Aguiló y Fuster

E Moguernos ab nostra recua786, e ab be •C• homens a caual quey hauiem, e entram nosen al Pug, e
anam albergar a les Alcubles. E en les Alcubles dixeren nos que Çahen rey de Ualencia
era en Liria ab tot son poder, e ques combatria ab nos: e dixem nos: Vinga qui uenir uol,
que nos la entrarem. E exim de les Alcubles, e ab nostres azembles carregades, e ab
nostres cauals armats, e ab nostra senyera desplegada entram787 nosen al Pug.


ELS CAMINS DEL REY JAUME I PER LES COMARQUES DE CASTELLO
PERE-ENRIC BARREDA.


9. Expedició del Puig
Referida pel rei (cap. 206-215), Zurita (llibre 3, cap. 25), Diago (llibre 7, cap.
15), i Soldevila (2007: 272, nota 1234). A Osca pensa (l'hivern de 1237) prendre el
Puig, i en parla a Bernat Guillem d'Entença, però en començar la Quaresma (el 4 de
març) li fan saber que Zayyan ha derrocat el castell. Després de Pasqua (19 d'abril)
ix de Terol, passa per Xèrica, Torres-Torres i Sagunt en direcció a el Puig, on en
dos mesos reconstrueix el castell, que seria la base per a atacar València (maigjuny).
Un mes després, quan arriba Bernat Guillem d'Entença per a encarregar-se
del castell, ell torna a Borriana i se'n va en direcció als seus dominis per a demanar
reforços. La documentació, molt escassa, el situa al Puig entre el 25 de juny i 4
d'agost, i el 12 d'agost a Lleida.

10. Batalla d'Enesa
En parla el rei (cap. 217-222), Desclot (cap. 49), Zurita (llibre 3, cap. 27), Diago
(llibre 7, cap. 17-18), Miret (1918: 127), Soldevila (2007: 291-293, notes 1339 i
1355). Mentre el rei és a Osca, els Entença al Puig vencen en decisiva batalla
Zayyan, que comptava amb reforços de Xèrica, Sogorb, Onda i altres. El rei per
Daroca, Terol i les Alcubles es presenta a el Puig,
d'allí va a Sogorb a replegar
quaranta cavalls i torna per la vall de Sego, mentre arriben més cavallers. La
batalla la daten les fonts àrabs el 20 d'agost de 1237, per tant el recorregut i